Katon kuntotarkastukset ja analyysit

Helpoin tapa hankkia varmuutta kiinteistön kattoasioihin, on teettää katon silmämääräinen kuntoanalyysi, kuntokartoitus tai laajempi kuntotutkimus. Varsinaisbitumin asiantuntijapalvelut vaihtelevat kiinteistön tarpeen ja kiinteistön kattoasioista vastaavan henkilöiden ja selvitystarpeen mukaan.

Varsinaisbitumin kattoanalyysipalveluista löytyy aina sopivin ratkaisu kiinteistön tarpeeseen.

Selvitä katon yleiskunto silmämääräisellä kuntoanalyysilla

Varsinaisbitumin katon silmämääräinen kuntoanalyysi on kevyt ja edullinen tapa selvittää katon yleinen kunto ja onko tarkemmalle kunnon tarkastukselle tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Varsinaisbitumin asiantuntija käy katolla arvioimassa katon kunnon. Mukana katolla voi olla esimerkiksi isännöitsijä tai suunnittelija. Raportointi kuntokatselmuksesta tehdään heti paikan päällä suullisesti tai lyhyenä katselmuksen yhteenvetona kirjallisesti jälkikäteen.

Kuntokartoitus kertoo saneeraustarpeen

Varsinaisbitumin katon kuntokartoitus tehdään tilanteessa, missä on jo mahdollisesti havaittu vuotoja tai halutaan selvittää katon saneeraustarve. Kuntokartoituksessa selvitetään katon ja eristysmateriaalin kunto ja etsitään mahdolliset vauriokohdat tai rakennevirheet. Saneerauksen kannalta tärkeät ominaisuudet, kuten tuuletus, alustan materiaali, kaatojen toimivuus ja läpivientien eristys tarkistetaan sekä reuna- ja juuripellitysten kunto arvioidaan. Kaivojen toimivuus ja alipainetuulettimien sekä ilmanvaihtokoneiden liittyminen kattorakenteeseen tarkistetaan.

Tutkimme katot pintaa syvemmältä

Katon kuntokartoituksessa voidaan tarvittaessa avata katto jostain kohtaa esim. vesieristyksen alaisten vaurioiden toteamiseksi. Myös katon alapuoliset tilat tarkastetaan mikäli se on mahdollista.

Kuntokartoituksessa tehdään kirjallinen raportti missä kerrotaan olennaiset asiat ja ongelmat katosta sekä liitetään mukaan valokuvat.

Kuntokartoituksen yhteydessä arvioidaan välittömästi korjausta tarvitsevien toimenpiteiden ja tulevan korjaustarpeen kustannukset.

Laajat tai yksityiskohtaiset kuntotutkimukset

Varsinaisbitumi tekee edellisten lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimukset suunnitellaan yleensä ennalta niiden toimenpiteiden osalta minkälaisia ja missä laajuudessa tutkimuksia tehdään ja mitä mahdollisia ulkopuolisia analysointipalveluja (esim. kemialliset mittaukset ja näytelaboratoriot) käytetään. Varsinaisbitumi voi myös toimia eri tutkimuksissa kokoajana tai antaa omalta osaltaan lausunnon tai tutkimustodistuksen.

Kuntotutkimuksiin voidaan liittää myös kokeita.

Kuntotutkimuksen laajuus sovitaan tilaajan kanssa. Kuntotutkimuksen tekeminen sitoo paljon asiantuntemusta ja on hieman kalliimpi menetelmä edellisiin verrattuna.

OTA YHTEYTTÄ

Etelä-Suomi

Huoltoauton työnjohtaja
Petri Siekkinen
p. 044 722 2233
Huoltoauton työnjohtaja
Lassi Minkkinen
p. 0400 314 137

Länsi-Suomi

Aluepäällikkö
Juha Lamminen
p. 044 322 7501

Lounais-Suomi

Huoltotyönjohto ja myynti
Janne Kaaresvirta
p. 0440 821 087

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varsinaisbitumi.fi

Varsinaisbitumin kattoanalyysipalveluista löytyy aina sopivin ratkaisu kiinteistön tarpeeseen.

Varsinaisbitumin katon kuntoanalyysi on nopea ja edullinen keino varmuuden hankkimiseksi siitä, mitä katolle pitäisi tehdä ja miten edetä, jos on tarvetta. Jo se, että joku asiantuntija käy katolla, saattaa säästää kiinteistön omistajalle sievoisia summia.