VE-luku, TL-luokitus ja huovan kiinnitysalusta

Bitumikaton teknisten lukujen periaate:

ve1.png

Kaltevuus nuoli.png VE-luku nuoli.png VE-luvun mukaiset materiaalit (TL-luokat) nuoli.png alusta tarkentaa materiaalin ja kiinnitystavan

 

Katon VE-luku

Kattojen jyrkkyyttä kuvataan VE-luvulla

ve2.png 

Yleisimmin bitumikattojen suunnittelussa käytetty vesieristysluku on VE 80. Tästä jyrkempi katto on VE 60. Tästäkin jyrkempi katto on VE 40. Kun katon kaltevuus pienempi kuin 1:10 eli VE 10, on kyseessä loiva katto.

Bitumikermien luokitukset

Modifioidut bitumikermit luokitellaan neljään tuoteluokkaan. TL 1, TL 2, TL 3 ja TL 4. Eri tuoteluokalle on asetettu erilaiset bitumikermien tuoteluokkavaatimukset. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998 ja E1 Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2002)

Bitumikaton vesieristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa materiaalin valinta perustuu Suomen rakennusmääräyksiin ja ohjeisiin kuten VTT SERT R005/01, Toimivat katot 2006 (Kattoliitto), RIL 107-2000, Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (Rakennusinsinööriliitto).

Yleisimmin käytössä olevat TL-luokat:

Tuote

Tuoteluokka

Rullakoko

Tukikerros

Kiinnitys alustaan

Käyttökohteet

Pintakermi
K-PS 170/5000


TL2


8m x 1m


polyesteri


hitsaus


pintakermi
monikerroskatteissa

Aluskermit
K-MS 170/3000

K-MS 170/4000
K-EL 50/2200


TL2

TL2
TL4


10m x 1m

10m x 1m
20m x 1m


polyesteri

polyesteri
lasikuitu


bitumiliimaus
mekaaninen
kiinnitys
hitsaus
bitumiliimaus


aluskermi
monikerroskatteissa

Yksikerroskatteet
Eurogum Mono 5500 FR


TL1


8m x 1m


polyesteri


hitsaus
mekaaninen
kiinnitys

yksikerroskate

 

 

Erilaisia aluskermin ja pintakermin sopivia yhdistelmiä katon kaltevuuden mukaan

                                                                 VE-luku         

Kermiyhdistelmä

VE 20

VE 40

VE 80


TL1

 oikein.png

oikein.png

-


TL4 + TL3

oikein.png

-

-


TL4 + TL2

oikein.png

oikein.png

-


TL4 + TL1

oikein.png oikein.png

-


TL3 + TL3

oikein.png oikein.png

-


TL3 + TL2

oikein.png

oikein.png

-


TL2 + TL2

oikein.png oikein.png

oikein.png


TL2 + TL1

oikein.png oikein.png oikein.png

 

Mille alustalle huopakermit asennetaan?

Alustalla tarkoitetaan sitä rakenteen ylintä kerrosta, minkä päälle kermi eli vesieristys asennetaan. Alusta on yleisimmin lauta tai rakennuslevy, mineraalivilla (kovavilla), betoni ja kevytsora tai saneerauksissa vanha bitumikate. Lisäksi käytetään mekaanisia kiinnikkeitä.

 

Loivat vesikatot (< 1:10)

Liikennöidyt tasot
pihakannet ja terassit

Alusta

VE 20
katon kaltevuus ≥ 1:20

VE 40
katon kaltevuus ≥ 1:40

VE 80
katon kaltevuus ≥ 1:80

VE 80
tason kaltevuus ≥ 1:80

Lauta ja
rakennuslevyt1

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR

 

 

 

 

 

 

Mineraalivilla4

K-MS+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR

 

Betoni ja
kevytsora

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS2
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS2
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR

K-MS+K-PS
K-MS+K-MS
K-MS+K-MS+K-
PS3
K-MS+K-MS+K-
MS3
K-MS+K-MS+Eurogum
Mono 5500 FR3

Vanha
bitumikate

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR

K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR

 

 

1.   Alustan tiheys 680±50 kg/m3. Paloturvallisuussyistä liimaus on suositeltavampi työtapa kuin hitsaus.
2.   Ei suositella uudelle betonipinnalle.
3.   Kermirakenteiden palo-ominaisuuksia ei ole määritetty. Sarakkeen otsikossa mainituissa käyttökohteissa
      ei katerakenteilla yleensä ole palovaatimuksia.
4.   Tiheys 150±20 kg/m3, luokka vähintään A2-s1, d0. Kermi kiinnitetään kauttaaltaan alustaan

 

Tuoteluokan sopivuus

 

VE 20

VE 40

VE 80


TL1

oikein.png

-

-


TL3 + TL2

oikein.png

-

-


TL2 + TL2

oikein.png

oikein.png

-


TL2 + TL1

oikein.png

oikein.png

-


TL2 + TL2 + TL2

oikein.png

oikein.png oikein.png


TL2 + TL2 + TL1

oikein.png

oikein.png

oikein.png

       
       

 VE80R käytetään lähinnä pihatasoilla ja suositellaan myös katoille joihin suunnitellaan aurinkokennoja. Tällöin pintakermiksi valitaan vaalea tai Ti02 sirotteinen huopa.

 

 

Varsinaisbitumi Oy neuvoo ja opastaa oikean materiaalin valinnassa kohteen mukaan.

Varsinaisbitumi Oy Suomalainen vaihtoehto