Katon huoltopalvelut

Oli kyseessä huopakattosaneeraus, -korjaus tai huopakaton uusiminen Varsinaisbitumi Oy:n ammattilaisten kanssa saat tehtyä juuri sinulle sopivan kokonaisuuden kattosi kunnon parantamiseksi!

Huopakattosaneeraus

Teemme huopakattojen kokonaissaneeraukset ammattitaidolla "avaimet käteen" periaatteella. Katto voidaan saneerata myös osissa useamman vuoden aikana.

Huopakaton akuutti vuotokorjaus

Teemme akuutteja vuotokorjauksia niin huopakatoille kun muillekin kattotyypeille. Vuodon ilmaannuttua tapahtuva vuotokorjaus tai vuotoa ennaltaehkäisevä katon korjaus ovat hyviä tapoja estää rakennuksen kattovesivuodosta aiheutuva vaurioituminen.

Lumenpudotus vesikatoilta

Lumi ja jää aiheuttavat katoille ja alapuoliselle liikenteelle monenlaisia ongelmia. Tämän vuoksi tarjoamme lumen ja jään pudotusta ammattitaidolla.

Varsinaisbitumin katon korjaus-, huolto- ja kuntoarviopalvelut

Varsinaisbitumi tarjoaa kattourakoinnin lisäksi katon huoltoon ja kuntoarviointiin sekä muihin kattoasioihin liittyviä palveluja.

Katon akuutit vuotokorjaukset ovat tärkeä osa kiinteistöjen kunnossapitoa. Varsinaisbitumin asentajat ovat koulutettu näkemään vesikatto kokonaisuutena, jolloin vuodot ja muut ongelmat saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kuntoon.

Akuutit vuodot tulevat yleensä nopeasti esille; KORJAUTA NE HETI.

Huolto on pitkäjänteistä työtä kiinteistösi hyväksi; TEETÄ SE 1-3 kertaa vuodessa.

Kuntoarviolla tiedät koska katto kannattaa saneerata; TEETÄ SE 3-5 vuoden välein.

Vuosihuoltosopimus turvaa katon kunnossapidon

Katon huoltamattomuus on omaisuusriski. Kokeneen ammattilaisen tekemä katon säännöllinen tarkistaminen ja huoltotoimenpiteet lisäävät katon toimivuutta ja käyttöikää.

Pieniin ongelmakohtiin tai vesieristevaurioihin voidaan puuttua ajoissa ennen niiden aiheuttamia suuria tai ennalta arvaamattomia kustannuksia.

Varsinaisbitumin kanssa tehty huoltosopimus turvaa katon kunnossapidon ja suojaa omaisuutta pitkäjänteisesti.

Vuosihuoltosopimuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä Varsinaisbitumin toimipisteeseen.

Katon kuntotarkastukset ja analyysit

Helpoin tapa hankkia varmuutta kiinteistön kattoasioihin, on teettää katon silmämääräinen kuntoanalyysi, kuntokartoitus tai laajempi kuntotutkimus. Varsinaisbitumin asiantuntijapalvelut vaihtelevat kiinteistön tarpeen ja kiinteistön kattoasioista vastaavan henkilöiden ja selvitystarpeen mukaan.

Selvitä katon yleiskunto silmämääräisellä kuntoanalyysilla

Varsinaisbitumin katon silmämääräinen kuntoanalyysi on kevyt ja edullinen tapa selvittää katon yleinen kunto ja onko tarkemmalle kunnon tarkastukselle tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Varsinaisbitumin asiantuntija käy katolla arvioimassa katon kunnon. Mukana katolla voi olla esimerkiksi isännöitsijä tai suunnittelija. Raportointi kuntokatselmuksesta tehdään heti paikan päällä suullisesti tai lyhyenä katselmuksen yhteenvetona kirjallisesti jälkikäteen.

Varsinaisbitumin katon kuntoanalyysi on nopea ja edullinen keino varmuuden hankkimiseksi siitä, mitä katolle pitäisi tehdä ja miten edetä, jos on tarvetta. Jo se, että joku asiantuntija käy katolla, saattaa säästää kiinteistön omistajalle sievoisia summia.

Kuntokartoitus  kertoo saneeraustarpeen

Varsinaisbitumin katon kuntokartoitus tehdään tilanteessa, missä on jo mahdollisesti havaittu vuotoja tai halutaan selvittää katon saneeraustarve. Kuntokartoituksessa selvitetään katon ja eristysmateriaalin kunto ja etsitään mahdolliset vauriokohdat tai rakennevirheet. Saneerauksen kannalta tärkeät ominaisuudet, kuten tuuletus, alustan materiaali, kaatojen toimivuus ja läpivientien eristys tarkistetaan sekä reuna- ja juuripellitysten kunto arvioidaan. Kaivojen toimivuus ja alipainetuulettimien sekä ilmanvaihtokoneiden liittyminen kattorakenteeseen tarkistetaan.

Tutkimme katot pintaa syvemmältä

Katon kuntokartoituksessa voidaan tarvittaessa avata katto jostain kohtaa esim. vesieristyksen alaisten vaurioiden toteamiseksi. Myös katon alapuoliset tilat tarkastetaan mikäli se on mahdollista.

Kuntokartoituksessa tehdään kirjallinen raportti missä kerrotaan olennaiset asiat ja ongelmat katosta sekä liitetään mukaan valokuvat.

Kuntokartoituksen yhteydessä arvioidaan välittömästi korjausta tarvitsevien toimenpiteiden ja tulevan korjaustarpeen kustannukset.

Laajat tai yksityiskohtaiset kuntotutkimukset

Varsinaisbitumi tekee edellisten lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimukset suunnitellaan yleensä ennalta niiden toimenpiteiden osalta minkälaisia ja missä laajuudessa tutkimuksia tehdään ja mitä mahdollisia ulkopuolisia analysointipalveluja (esim. kemialliset mittaukset ja näytelaboratoriot) käytetään. Varsinaisbitumi voi myös toimia eri tutkimuksissa kokoajana tai antaa omalta osaltaan lausunnon tai tutkimustodistuksen.

Kuntotutkimuksiin voidaan liittää myös kokeita.

Kuntotutkimuksen laajuus sovitaan tilaajan kanssa. Kuntotutkimuksen tekeminen sitoo paljon asiantuntemusta ja on hieman kalliimpi menetelmä edellisiin verrattuna.

Varsinaisbitumin kattoanalyysipalveluista löytyy aina sopivin ratkaisu kiinteistön tarpeeseen.

Pyydä esitarjous budjetoinnin tueksi

Varsinaisbitumi tarjoaa kiinteistöille mahdollisuutta hankkia suunnittelua, budjetointia ja päätöksentekoa varten esitarjouksen ("budjettitarjous") vesikaton korjaustöiden kustannuksista.

Varsinaisbitumi voi antaa esitarjouksen käyttämällä tarjouksen laadintaan jonkun toisen asiantuntijan kattoraporttia, kattoanalyysiä tai piirustuksia. Jos katosta ei vielä ole tehty katon kuntotutkimusta tai katselmusta, niin sellainen on luonnollisesti ensiksi tehtävä. Esitarjousta varten yleensä käydään katsomassa tilanne paikan päällä.

Esitarjouksen hinta lasketaan Varsinaisbitumin tarjouslaskennassa ja se on yleensä yksityiskohtainen ja sisältää työselostuksen ja vastaa normaalia urakkatarjousta, joskaan se ei voi olla esitarjouksena yhtä sitova.

Kattoalan konsultointia ja koulutusta

Varsinaisbitumin miljoonien asennettujen kattoneliöiden ansiosta hankittua asiantuntemusta ovat käyttäneet kiinteistöyhtiöt, kiinteistön omistajat, isännöitsijät, isännöintiyritykset, kiinteistösijoittajat, vesikattosuunnittelijat ja julkishallinnon päätöksentekijät.

Varsinaisbitumi järjestää vesieristysalan koulutustilaisuuksia ja näiden lisäksi kattotulityökursseja ja työturvallisuuskoulutusta.

 

Lisätietoja kattopalvelut Varsinaisbitumista.

Varsinaisbitumi Oy Suomalainen vaihtoehto